آغاز ارسال منابع به کتابخانه‌های مشارکتی و مستقل سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مدیرکل منابع نهاد از آغاز ارسال منابع به کتابخانه‌های عمومی کشور، با وجود محدودیت‌های مالی، خبر داد.
وی ضمن اشاره به سیاست راهبردی نهاد برای توجه جامع به کتابخانه‌های مشارکتی اعم از تامین منابع، ارزیابی کیفیت خدمات به مراجعان و توجه به نیروی انسانی مشغول در این نوع کتابخانه‌ها از ارسال نشریات برای این کتابخانه‌ها در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
مدیرکل منابع نهاد افزود: کتابخانه‌های مشارکتی همراهان نهاد برای نیل به اهداف بلند کشور در زمینة ارتقاء کتاب و کتابخوانی هستند و در صورت پالایش و دسته‌بندی بهتر، این کتابخانه‌ها می‌توانند بخشی از مسئولیت دسترس‌پذیر کردن منابع اطلاعاتی برای عموم مردم را برعهده بگیرند.
رمضانی با بیان اینکه متاسفانه در سال گذشته به دلیل محدودیت‌های مالی برای کتابخانه‌های نهادی تعداد و دفعات کمی کتاب ارسال شده اظهار امیدواری کرد که با حل مشکلات مالی نهاد بتوانیم مسیر ارتقاء همه‌جانبة تمامی کتابخانه‌های عمومی کشور اعم از نهادی، مشارکتی و مستقل را هموار کنیم.
گفتنی است براساس آخرین آمار منتشره از سوی نهاد هم اکنون 934 باب کتابخانة مشارکتی و 24 باب کتابخانة مستقل در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند.

/ 0 نظر / 24 بازدید