برای ترویج کتابخوانی در جامعه انجام هر فعالیتی مفید است


کاظم حافظیان رضوی، پیشکسوت رشته کتابداری در گفتگو با روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، پیرامون لزوم برگزاری سلسله نشست‌های "کتاب‌خوان" که زین پس به صورت ادواری و با هدف ترویج کتابخوانی از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار می شود، بیان کرد: برای ترویج کتابخوانی و معرفی کتاب‌های جدید به جامعه مخاطب هر فعالیتی که انجام شود، مفید است. رسانه‌ها، اعم از الکترونیکی و کاغذی، ابزارهایی هستند که در درجه اول، برای معرفی کتاب مورد استفاده جامعه قرار می‌گیرند و فعالیت آنان در معرفی کتاب، مفید ارزیابی می‌شود. اینکه در نشستی به صورت زنده و رو در رو، آثار با مشارکت افراد معرفی شود، بسیار پسندیده است، اما ضرورت دارد که این نشست‌ها انعکاس رسانه‌ای داشته باشند. لذا به عقیده من محتوای نشست پس از برگزاری باید به صورت تصویری و کاغذی نیز منعکس و توزیع شود.
وی افزود: تعداد عناوین منتشره در ایران در قیاس با خیلی از کشورها زیاد است و ما تقریبا دهمین کشور دنیا هستیم که از نظر عنوان، زیاد کتاب منتشر می‌کنیم (هرچند محتوای منتشر شده جای بحث دارد). اینکه نشستی برگزار و طی آن افرادی جمع شوند و کتابی را معرفی کنند، چنانچه همزمان در نقاط مختلف کشور اتفاق نیافتد تأثیر گسترده‌ای نخواهد داشت. لذا تدبیر اندیشیده شده مبنی بر اجرای اولیه این طرح در تهران برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف، نهادینه سازی و سپس بسط آن در مقیاس گسترده‌تر نتیجه مثبتی خواهد داشت.
منبع :نهاد کتابخانه های عمومی کشور

/ 0 نظر / 25 بازدید