مشارکت مسئولان نهاد کتابخانه‌ها و اساتید شایسته تقدیر است

دکتر یعقوب نوروزی، عضو هیأت علمی دانشگاه قم، در گفتگو با روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، پیرامون ضرورت تخصیص دومین نشست هم اندیشی به موضوع مجموعه سازی در کتابخانه‌های عمومی بیان کرد: از آنجا که هدف اصلی کتابخانه‌ها ارائه خدمات به کاربران است، و مراجعه کننده نیز در ارتباط مستقیم با مجموعه کتابخانه می باشد، بنابراین منابع و روند مجموعه سازی باید به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود. طرح این موضوع نشان از هوشمندی مدیران و دست اندرکاران مجموعه نهاد دارد و بسیار شایسته تقدیر است.
وی ضمن اظهار خرسندی از برگزاری این نشست، در ارزیابی آن گفت: سعه صدر آقای مختارپور و معاونین ایشان در شنیدن صحبت‌های اساتید بسیار قابل توجه بود و فضایی صمیمی و امیدوار کننده فراهم کرد. مباحث مطرح شده در این نشست توسط اساتید به دانشجویان، که همان کتابداران فردا هستند، منتقل و انگیزه‌ای مضاعف را برای آنان ایجاد می کند.

/ 0 نظر / 24 بازدید