لزوم توجه به حوزه بهداشت و سلامت عمومی در مجموعه سازی کتابخانه‌ها

دکتر محمد اعظمی، عضو هیأت علمی دانشگاه کرمان، با تأکید بر لزوم توجه به حوزه بهداشت و سلامت عمومی در مجموعه سازی کتابخانه‌ها، بهره‌گیری از کمک متولیان این حوزه را برای تولید منابع، تهیه بسته‌های سلامت و لحاظ کردن آن در مجموعه کتابخانه‌های عمومی مفید دانست.

اعظمی با تأکید بر لزوم توجه به مسائل حوزه بهداشت و سلامت عمومی در مجموعه سازی کتابخانه‌ها اضافه کرد: از آنجا که کتابخانه‌های عمومی توسط اقشار مختلف جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند، طرح مباحث حوزه سلامت در این نوع از کتابخانه‌ها ضرورت پیدا می‌کند. وی در این مسیر، بهره گیری از کمک متولیان حوزه سلامت عمومی برای تولید منابع، تهیه بسته‌های سلامت و لحاظ کردن آن در مجموعه کتابخانه‌های عمومی را مفید دانست.
عضو هیأت علمی دانشگاه کرمان ضمن اشاره به اقدامات نهاد در دوره مدیریت کنونی، بیان کرد: احساس می‌کنم تحولی در حال وقوع است. آقای مختارپور طی سخنان خود در دومین نشست هم اندیشی، به مواردی اشاره کرد که دغدغه کتابداران و تمامی کسانی است که مجموعه‌ها را می‌شناسند. در این نشست راهکارهای مفیدی از سوی همکاران برای بهبود روند مجموعه سازی در کتابخانه‌های عمومی ارائه شد، که تدوین و پیاده سازی آنها مؤثر واقع خواهد شد.
منبع : نهاد کتابخانه های عمومی کشور


/ 0 نظر / 23 بازدید