کتاب ها قابل حمل هستند....

کتاب ها قابل حمل هستند. از آنجایی که شما می توانید کتاب ها را با خود به هر کجا که می خواهید ببرید،  می توانید هر جا که باشید، مطلب بیاموزید.

<br/><a href="http://oi57.tinypic.com/2w4zrdh.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
/ 0 نظر / 45 بازدید