جلسه نقد ادبی

1394/04/31

مکتب کلاسیسیم بررسی گردید:

جنبش هنری و فرهنگی در نیمه دوم قرن 17 اروپا. این جنبش مبتنی بر آثار هنری و ادبی با الهام از هنر یونان باستان و روم است. کلمه کلاسیک صفتی است که ریشه آن واژه لاتینی کلاسیکوس به معنی درجه اول است. کلاسیک در معنی وسیع خود به تمام آثاری اطلاق می شود که نمونه ادبیات کشوری شمرده می شود و مایه افتخار ادبیات ملی آن کشور است. کلاسیسیم در درجه اول به دنبال آفرینش ایده آل و کمال زیبایی و دلنوازی با الهام از هنر باستانیان است.

در ادامه غلامحسین ساعدی و آثارش بررسی گردید.

غلامحسین ساعدی متولد 14 دی ماه 1314 در تبریز

نخستین آثارش را از سال 1334 در مجلات ادبی چاپ کرد. او که در ابتدا به عنوان نمایش نامه نویسی چیره دست به نام مستعار گوهرمراد شهرت یافته بود؛ با نگارش داستانهای زیبایی چون “گدا”، “دوبرادر” و “آرامش در حضور دیگران” جایگاه خود را به عنوان یکی از خلاقترین داستان نویسان ایرانی تثبیت کرد. آثار او دستمایه برخی از بهترین فیلمهای بلند سینمای ایران قرار گرفته است از جمله: گاه (مهرجویی، 1348)، آرامش در حضور دیگران (تقوایی، 1349) و دایره مینا (مهرجویی، 1353).

ساعدی دوم آذر 1364 در فرانسه درگذشت و در گورستان "پرلاشز پاریس" به خاک سپرده شد.

در پایان جلسه داستان اول از مجموعه عزاداران بیل خوانده شد.

/ 0 نظر / 18 بازدید