روزتان بخیر

روزتون پر از نور و سرور
پر از شادی و اتفاقات خوب
پر از یاد خدا
و دستانتان آمادۀ مهربانی باد ...

/ 0 نظر / 47 بازدید