علاقه مجموعه مدیران نهاد نشان از بهبود امور دارد

دکتر عبدالحسین فرج پهلو، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، در ارزیابی دومین نشست هم اندیشی اظهار داشت: با توجه به مباحثی که مطرح شد و علاقه مدیریت فعلی نهاد، به ویژه دبیرکل محترم، این امیدواری وجود دارد که روند موجود به سوی بهبودی پیش رود.
دکتر عبدالحسین فرج پهلو، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، در گفتگو با روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، پیرامون ضرورت تخصیص دومین نشست هم اندیشی به موضوع مجموعه سازی اظهار داشت: مناسبت طرح این موضوع، همزمانی نشست هم‌ اندیشی با نمایشگاه کتاب و مطرح شدن بحث مجموعه‌هاست. به عقیده من مجموعه سازی یکی از اساسی ترین مباحث در حوزه کتابخانه‌های عمومی است؛ آنچه امروز در نشست بیان شد، گویای اشکلات عمده و اساسی حال حاضر کتابخانه‌ها بود.
وی ادامه داد: کتابخانه عمومی باید آینه‌ای از جامعه مخاطب باشد. جامعه‌ای که در آن ترکیبی از قومیت ها و زبان های مختلف وجود دارد. بنابراین انعکاس ساختار و هویت جامعه در مجموعه‌های کتابخانه‌ها، بایستی یکی از کارکردهای عمده کتابخانه‌های عمومی باشد.

منبع :نهاد کتابخانه های عمومی کشور

/ 0 نظر / 24 بازدید