تعطیلی کتابخانه

قابل توجه اعضای محترم کتابخانه

به دلیل برگزاری جلسه اداری در روز

یکشنبه مورخ 94/06/15،کتابخانه تعطیل میباشد.

/ 0 نظر / 25 بازدید